DO POLICJI Z ''WYDZIAŁU WYWIADOWCZO - PATROLOWEGO KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY O ''NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ I WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' W SPRAWIE TAKIEJ; ''GDZIE SĄ WSZYSTKIE WYSYŁANE MOJE ''AVARA'' '' KSERA PISM ORGINALNYCH I PISMO ORGINALNE I KSERO E-MAIL I E-MAILE I FAXY'' I O ''NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' WAS WSZYSTKICH LUDZI ŻE POLICJA Z ''WYDZIAŁU WYWIADOWCZO - PATROLOWEGO KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI I WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA'' W MOJEJ RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEGO PRZEKAZANIA'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

JESZCZE POLICJA Z ''WYDZIAŁU WYWIADOWCZO - PATROLOWEGO KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''NATYCHMIAST NIE POINFORMOWAŁA'' O CAŁEJ MOJEJ ''AVARA'' SPRAWIE KOMENDANTA NADINSP. ''PAWŁA DOBRODZIEJA'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY A ZE MNĄ ''AVAREM'' ''NIE SKĄTAKTOWAŁA SIĘ I NIE ODPISAŁA'' NA MOJEGO ''AVARA'' ''E-MAIL''

 

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' ŻE DNIA 05.03.2019 ROKU O GODZINIE 10.14 MINUT ''WYSŁAŁEM ''E-MAIL''

DO POLICJI Z ''WYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY O ''NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ I WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' W SPRAWIE TAKIEJ; ''GDZIE SĄ WSZYSTKIE WYSYŁANE MOJE ''AVARA'' '' KSERA PISM ORGINALNYCH I PISMO ORGINALNE I KSERO E-MAIL I E-MAILE I FAXY'' I O ''NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' WAS WSZYSTKICH LUDZI ŻE POLICJA Z ''WYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZA KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI I WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA'' W MOJEJ RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEGO PRZEKAZANIA'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

JESZCZE POLICJA Z ''WYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''NATYCHMIAST NIE POINFORMOWAŁA'' O CAŁEJ MOJEJ ''AVARA'' SPRAWIE KOMENDANTA NADINSP. ''PAWŁA DOBRODZIEJA'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY A ZE MNĄ ''AVAREM'' ''NIE SKĄTAKTOWAŁA SIĘ I NIE ODPISAŁA'' NA MOJEGO ''AVARA'' ''E-MAIL''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' ŻE DNIA 06.03.2019 ROKU O GODZINIE 14.04 MINUT ''WYSŁAŁEM ''E-MAIL''

DO POLICJI Z ''WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY O ''NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ I WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' W SPRAWIE TAKIEJ; ''GDZIE SĄ WSZYSTKIE WYSYŁANE MOJE ''AVARA'' '' KSERA PISM ORGINALNYCH I PISMO ORGINALNE I KSERO E-MAIL I E-MAILE I FAXY'' I O ''NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' WAS WSZYSTKICH LUDZI ŻE POLICJA Z ''WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI I WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA'' W MOJEJ RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEGO PRZEKAZANIA'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

JESZCZE POLICJA Z ''WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''NATYCHMIAST NIE POINFORMOWAŁA'' O CAŁEJ MOJEJ ''AVARA'' SPRAWIE KOMENDANTA NADINSP. ''PAWŁA DOBRODZIEJA'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY A ZE MNĄ ''AVAREM'' ''NIE SKĄTAKTOWAŁA SIĘ I NIE ODPISAŁA'' NA MOJEGO ''AVARA'' ''E-MAIL''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' ŻE DNIA 07.03.2019 ROKU O GODZINIE 10.11 MINUT ''WYSŁAŁEM ''E-MAIL''

DO POLICJI Z ''WYDZIAŁU PREWENCJI KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY O ''NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ I WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' W SPRAWIE TAKIEJ; ''GDZIE SĄ WSZYSTKIE WYSYŁANE MOJE ''AVARA'' '' KSERA PISM ORGINALNYCH I PISMO ORGINALNE I KSERO E-MAIL I E-MAILE I FAXY'' I O ''NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' WAS WSZYSTKICH LUDZI ŻE POLICJA Z ''WYDZIAŁU PREWENCJI KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI I WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA'' W MOJEJ RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEGO PRZEKAZANIA'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

JESZCZE POLICJA Z ''WYDZIAŁU PREWENCJI KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''NATYCHMIAST NIE POINFORMOWAŁA'' O CAŁEJ MOJEJ ''AVARA'' SPRAWIE KOMENDANTA NADINSP. ''PAWŁA DOBRODZIEJA'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY A ZE MNĄ ''AVAREM'' ''NIE SKĄTAKTOWAŁA SIĘ I NIE ODPISAŁA'' NA MOJEGO ''AVARA'' ''E-MAIL''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' ŻE DNIA 08.03.2019 ROKU O GODZINIE 11.22 MINUT ''WYSŁAŁEM ''E-MAIL''

DO POLICJI ZE ''STOŁECZNEGO STANOWISKA KIEROWANIA KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY O ''NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ I WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' W SPRAWIE TAKIEJ; ''GDZIE SĄ WSZYSTKIE WYSYŁANE MOJE ''AVARA'' '' KSERA PISM ORGINALNYCH I PISMO ORGINALNE I KSERO E-MAIL I E-MAILE I FAXY'' I O ''NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' WAS WSZYSTKICH LUDZI ŻE POLICJA ZE ''STOŁECZNEGO STANOWISKA KIEROWANIA KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI I WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA'' W MOJEJ RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEGO ''PRZEKAZANIA'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

JESZCZE POLICJA ZE ''STOŁECZNEGO STANOWISKA KIEROWANIA KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''NATYCHMIAST NIE POINFORMOWAŁA'' O CAŁEJ MOJEJ ''AVARA'' SPRAWIE NADINSP. ''PAWŁA DOBRODZIEJA'' KOMENDANTA KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY A MI ''AVAROVI'' POLICJA ''ODPISAŁA'' PO TERMINIE NA MOJEGO ''E-MAIL'' ŻE PRZEKAZUJE ''E-MAIL'' DO POLICJI Z ''WYDZIAŁU KONTROLI KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY DO TEGO ''WYDZIAŁU KONTROLI POLICJI KSP'' KTÓRY ''WYDZIAŁ KONTROLI POLICJI KSP'' ''ODMÓWIŁ NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' . PODPISAŁ SIĘ POD PRZYSŁANYM ''E-MAIL'' ZASTĘPCA NACZELNIKA ''STOŁECZNEGO STANOWISKA KIEROWANIA'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY PODINSP. ''GRZEGORZ KACZMAREK''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' ŻE DNIA 11.03.2019 ROKU O GODZINIE 14.34 MINUT ''WYSŁAŁEM ''E-MAIL''

DO POLICJI ZE ''SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI'' Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY O ''NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ I WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' W SPRAWIE TAKIEJ; ''GDZIE SĄ WSZYSTKIE WYSYŁANE MOJE ''AVARA'' '' KSERA PISM ORGINALNYCH I PISMO ORGINALNE I KSERO E-MAIL I E-MAILE I FAXY'' I O ''NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' WAS WSZYSTKICH LUDZI ŻE POLICJA ZE ''SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI'' Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI I WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA'' W MOJEJ RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEGO PRZEKAZANIA'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''

JESZCZE POLICJA ZE ''SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU ANTYTERRORYSTYCZNEGO POLICJI'' Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''NATYCHMIAST NIE POINFORMOWAŁA'' O CAŁEJ MOJEJ ''AVARA'' SPRAWIE KOMENDANTA NADINSP. ''PAWŁA DOBRODZIEJA'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY A ZE MNĄ ''AVAREM'' ''NIE SKĄTAKTOWAŁA SIĘ I NIE ODPISAŁA'' NA MOJEGO ''AVARA'' ''E-MAIL''

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' ŻE DNIA 12.03.2019 ROKU O GODZINIE 13.52-59 MINUT ''WYSŁAŁEM ''FAX''

DO POLICJI Z ''GARNIZONU STOŁECZNEGO'' Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY O ''NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ I  WSZCZĘCIE ŚLEDZTWA'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' W SPRAWIE TAKIEJ;  ''GDZIE SĄ WSZYSTKIE WYSYŁANE MOJE ''AVARA'' '' KSERA PISM ORGINALNYCH I PISMO ORGINALNE I KSERO E-MAIL I E-MAILE I FAXY'' I O ''NATYCHMIASTOWE DOSTARCZENIE'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO'' 

INFORMUJĘ JA ''AVAR'' WAS WSZYSTKICH LUDZI ŻE POLICJA Z ''GARNIZONU STOŁECZNEGO'' Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI I  WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA'' W MOJEJ RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I ''ODMÓWIŁA NATYCHMIASTOWEGO PRZEKAZANIA'' WSZYSTKICH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO'' 

JESZCZE POLICJA Z ''GARNIZONU STOŁECZNEGO'' Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''NATYCHMIAST NIE POINFORMOWAŁA'' O CAŁEJ MOJEJ ''AVARA'' SPRAWIE KOMENDANTA NADINSP. ''PAWŁA DOBRODZIEJA'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY A MI ''AVAROVI'' PO TERMINIE ''ODPISAŁA'' PRZEZ POCZYĘ POLSKĄ ŻE ''PRZEKAZUJE'' ''FAX'' DO NACZELNIKA ''WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZEGO KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY DO TEGO ''WYDZIAŁU DOCHODZENIOWEGO - ŚLEDCZEGO KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY KTÓRY ''WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZY KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁ NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' . PODPISAŁA SIĘ POD ''PRZEKAZANIEM'' ''FAXU'' NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY MŁ.INSP. ''ILONA BEDNARCZYK''. JESZCZE ''POINFORMOWAŁA'' MNIE ''AVARA'' NACZELNIK ''WYDZIAŁU KONTROLI KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY MŁ.INSP. ''ILONA BEDNARCZYK'' ŻE JESZCZE ''PRZEKAZAŁA'' MOJEGO WYSŁANEGO DNIA 08.03.2019 ROKU ''E-MAIL'' DO ''WYDZIAŁU     DOCHODZONIOWEGO - ŚLEDCZEGO KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY . DNIA 08.03.2019 ROKU JA ''AVAR'' WYSŁAŁEM ''E-MAIL'' DO POLICJI ZE ''STOŁECZNEGO STANOWISKA KIEROWANIA'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY 

INFORMUJĘ  JA ''AVAR'' ŻE NACZELNIK PODINS. ''TOMASZ CZURAJ'' Z ''WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZEGO KSP'' Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY ''ODMÓWIŁ NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' . DOSTAŁEM INFORMACJĘ ''PO TERMINIE'' PRZYSŁANĄ PRZEZ  ''E-MAIL'' PRZEZ POLICJANTA ''TOMASZA GOŁĘBIESKIEGO'' OD NACZELNIKA Z ''WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZEGO KSP'' Z KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY PODINSP. ''TOMASZA CZURAJ'' ŻE PRZEKAZAŁ MOJEGO ''E-MAIL'' Z DNIA 08.03.2019 ROKU I ''FAX'' Z DNIA 12.03.2019 ROKU KOMENDANTOWI REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA 1 INSP. ''SŁAWOMIROWI PIEKUT''.

===''INFORMUJĘ''=== JA ''AVAR'' WAS WSZYSTKICH LUDZI ŻE DNIA 12-13.03.2019 ROKU ''PÓŹNYM WIECZOREM , W NOCY PO PÓŁNOCY'' ''DZWONIŁEM TELEFONEM KOMURKOWYM'' NA ''3 TRZY TELEFONY CAŁODOBOWE'' DO ''DYŻURNEJ POLICJANTKI I DO DYŻURNEGO POLICJANTA'' NA KOMENDZIE STO ŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE I DO ''DYŻURNEGO POLICJANTA'' NA KOMENDZIE REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA 1 O ''NATYCHMIASTOWĄ INTERWENCJĘ'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I O ''NATYCHMIASTOWE PRZEKAZANIE'' WSZYSTKICH WYSYŁANYCH ''KSER PISM ORGINALNYCH I PISMA ORGINALNEGO I KSER        E-MAILÓW I KSER FAXÓW'' MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ''ZBIGNIEWOWI ZIOBRO''  I OKAZAŁO SIĘ ŻE POLICJANTKA DYŻURNA I TYCH 2 DWUCH POLICJANTÓW DYŻURNYCH ''ODMÓWIŁO NATYCHMIASTOWEJ INTERWENCJI'' W MOJEJ ''AVARA'' RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' 

INFORMUJĘ WAS WSZYSTKICH LUDZI JA ''AVAR'' ŻE ''POLICJANTKA DYŻURNA NA TELEFONIE ZAUFANIA W SPRAWIE TERRORYZMU'' NA KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE ''SPORZĄDZIŁA NOTATKĘ'' Z NASZEJ ROZMOWY Z DNIA 12.03.2019 ROKU I TA ''NOTATKA SPORZĄDZONA'' Z NASZEJ ROZMOWY ZOSTAŁA PRZEKAZANA PRZEZ ''POLICJANTKĘ DYŻURNĄ'' NACZELNIKOWI ''WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZEGO KSP'' KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z WARSZAWY PODINSP. ''TOMASZOWI CZURAJ'' . NACZELNIK ''WYDZIAŁU DOCHODZENIOWO - ŚLEDCZEGO KSP'' PODINSP. ''TOMASZ CZURAJ'' ''PO TERMINIE'' PRZEKAZAŁ  TĘ ''NOTATKĘ SPORZĄDZONĄ'' PRZEZ ''POLICJANTKĘ DYŻURNĄ'' NA ''TELEFONIE ZAUFANIA W SPRAWIE TERRORYZMU'' KOMENDANTOWI REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA 1 INSP. ''SŁAWOMIROWI PIEKUT''. INFORMUJĘ ŻE POLICJANT ''TOMASZ GOŁĘBIEWSKI'' MI ''AVAROVI'' TEŻ ''PO TERMINIE'' PRZYSŁAŁ     E-MAIL Z TĄ INFORMACJĄ .

 

N

O

W

 

W

 I

A

D

O

M

O

Ś

Ć