01/10/18

 

  BĘDĄ SIĘ TU UKAZYWAĆ WIADOMOŚCI     CO SIĘ WYDARZYŁO U MNIE ''AVARA'' W          RELIGI O NAZWIE ''BÓG'' I CO SIĘ                                 WYDARZYŁO W                                   ''NIEBIE'' I NA ''11 PLANETACH''

 

 

AKTUALNOŚCI